Owczarek Podhalanski Online Database
Pedigree of:
Berta ze Smytni
(F) 03 Oct 1985, PKR.O-CCXXXVII-57178,
CH.PL;CIB Bilik z Butorowego Wierchu
02 Aug 1982
PKR.O-CXCIX-48426
CH.PL Grzmot (PKR.O-CIV-27798)
01 May 1979
PKR.O-CIV-27798
Harnaś z Liptoków
12 Jun 1976
PKR.O-LXXVII-21133
Juhas II Gazda
03 Apr 1971
PKR.O-XLI-12356
Giewont (KW.T-I-42/XXVIII)
20 Jul 1967
KW.T-I-42/XXVIII
Dunaj (KW.T-I-47/XXVIII)
17 Jun 1964
KW.T-I-47/XXVIII

Baca I (KW.T-I-186/XXVIII)
KW.T-I-186/XXVIII
Olcza (KW.T-I-185/XXVIII)
KW.T-I-185/XXVIII
Huba (KW.T-I-15/XXVIII)
KW.T-I-15/XXVIII
Baca II (KW.T-I-49/XXVIII)
KW.T-I-49/XXVIII
Orla (KW.T-I-7/XVVIII)
KW.T-I-7/XVVIII
Dunaj Kamiencowego
KW.T-I-189/XXVIII
Dolina Kamiencowego
KW.T-I-190/XXVIII
Tatra (KW.T-I-31/XXVIII)
14 Jul 1969
KW.T-I-31/XXVIII
Dunaj (KW.T-I-47/XXVIII)
17 Jun 1964
KW.T-I-47/XXVIII

Baca I (KW.T-I-186/XXVIII)
KW.T-I-186/XXVIII
Olcza (KW.T-I-185/XXVIII)
KW.T-I-185/XXVIII
Bystra (KW.T-I-2/XXVIII)
15 Jun 1967
KW.T-I-2/XXVIII
Bujan II (KW.T-I-64/XXVIII)
KW.T-I-64/XXVIII
Dolina II (KW.T-I-21/XXVIII)
KW.T-I-21/XXVIII
Dunajek (KWT I-183)
KWT I-183
Astra (KWT I-179)
KWT I-179
Lesna (PKR.O-LVIII-16502)
02 Oct 1972
PKR.O-LVIII-16502 & KW.T-II-29/XXVIII
Bacuś (KW.T-I-45/XXVIII)
05 Jun 1969
KW.T-I-45/XXVIII
Dunaj (KW.T-I-47/XXVIII)
17 Jun 1964
KW.T-I-47/XXVIII

Baca I (KW.T-I-186/XXVIII)
KW.T-I-186/XXVIII
Olcza (KW.T-I-185/XXVIII)
KW.T-I-185/XXVIII
Orla (KW.T-I-7/XVVIII)
KW.T-I-7/XVVIII
Dunaj Kamiencowego
KW.T-I-189/XXVIII
Dolina Kamiencowego
KW.T-I-190/XXVIII
Harnaś z Liptoków
12 Jun 1976 PKR.O-LXXVII-21133
Gniewna (KW.T-II-13/XXVIII)
KW.T-II-13/XXVIII
Sosna (KW.T-I-127/XXVIII)
KW.T-I-127/XXVIII
Harnaś (KW.T-I-48/XXVIII)
15 Apr 1968
KW.T-I-48/XXVIII

Dunaj (KW.T-I-47/XXVIII)
17 Jun 1964
KW.T-I-47/XXVIII

Baca I (KW.T-I-186/XXVIII)
KW.T-I-186/XXVIII
Olcza (KW.T-I-185/XXVIII)
KW.T-I-185/XXVIII
Dolina (KW.T-I-5/XXVIII)
17 Jun 1964
KW.T-I-5/XXVIII
Wierśko (KW.T-I-185)
KW.T-I-185/XXVIII
Grapa (KW.T-I-188)
KW.T-I-188/XXVIII
Watra II (KW.T-I-14/XXVIII)
16 Jun 1968
KW.T-I-14/XXVIII
Baca II (KW.T-I-49/XXVIII)
KW.T-I-49/XXVIII
Orla (KW.T-I-7/XVVIII)
KW.T-I-7/XVVIII
Dunaj Kamiencowego
KW.T-I-189/XXVIII
Dolina Kamiencowego
KW.T-I-190/XXVIII
Turniczka (KW.T-III-96/XXVIII)
29 May 1977
KW.T-III-96/XXVIII
Bystry (PKR.O-LXXIII-20201)
15 Jul 1975
PKR.O-LXXIII-20201

Bielik (PKR.O-LVII-16094)
19 Jun 1972
PKR.O-LVII-16094/KW.T-I-314

Bacuś (KW.T-I-45/XXVIII)
05 Jun 1969
KW.T-I-45/XXVIII
Dunaj (KW.T-I-47/XXVIII)
17 Jun 1964
KW.T-I-47/XXVIII

Baca I (KW.T-I-186/XXVIII)
KW.T-I-186/XXVIII
Olcza (KW.T-I-185/XXVIII)
KW.T-I-185/XXVIII
Orla (KW.T-I-7/XVVIII)
KW.T-I-7/XVVIII
Dunaj Kamiencowego
KW.T-I-189/XXVIII
Dolina Kamiencowego
KW.T-I-190/XXVIII
Polana (KW.T-I-13/XXVIII)
19 May 1968
KW.T-I-13/XXVIII
Dunaj Kamiencowego
KW.T-I-189/XXVIII
Dolina II (KW.T-I-21/XXVIII)
KW.T-I-21/XXVIII
Dunajek (KWT I-183)
KWT I-183
Astra (KWT I-179)
KWT I-179
Koliba II (KW.T-I-270/XXVII)
23 Nov 1971
KW.T-I-270/XXVII
Dunaj (KW.T-I-47/XXVIII)
17 Jun 1964
KW.T-I-47/XXVIII

Baca I (KW.T-I-186/XXVIII)
KW.T-I-186/XXVIII
Olcza (KW.T-I-185/XXVIII)
KW.T-I-185/XXVIII
Bila II (KW.T-I-106/XXVIII)
06 Aug 1969
KW.T-I-106/XXVIII
Bućko (KW.T-I-52/XXVIII)
KW.T-I-52/XXVIII
Dama (KW.T-II-75/XXVIII)
KW.T-II-75/XXVIII
Bacuś (KW.T-I-45/XXVIII)
05 Jun 1969
KW.T-I-45/XXVIII
Dunaj (KW.T-I-47/XXVIII)
17 Jun 1964
KW.T-I-47/XXVIII

Baca I (KW.T-I-186/XXVIII)
KW.T-I-186/XXVIII
Olcza (KW.T-I-185/XXVIII)
KW.T-I-185/XXVIII
Orla (KW.T-I-7/XVVIII)
KW.T-I-7/XVVIII
Dunaj Kamiencowego
KW.T-I-189/XXVIII
Dolina Kamiencowego
KW.T-I-190/XXVIII
Harnaś z Liptoków
12 Jun 1976 PKR.O-LXXVII-21133
Gniewna (KW.T-II-13/XXVIII)
KW.T-II-13/XXVIII
Grapa (KW.T-I-37/XXVIII)
15 Aug 1969
KW.T-I-37/XXVIII
Harnaś (KW.T-I-48/XXVIII)
15 Apr 1968
KW.T-I-48/XXVIII

Dunaj (KW.T-I-47/XXVIII)
17 Jun 1964
KW.T-I-47/XXVIII

Baca I (KW.T-I-186/XXVIII)
KW.T-I-186/XXVIII
Olcza (KW.T-I-185/XXVIII)
KW.T-I-185/XXVIII
Dolina (KW.T-I-5/XXVIII)
17 Jun 1964
KW.T-I-5/XXVIII
Wierśko (KW.T-I-185)
KW.T-I-185/XXVIII
Grapa (KW.T-I-188)
KW.T-I-188/XXVIII
Narta (KW.T-I-10/XXVIII)
16 Jun 1967
KW.T-I-10/XXVIII
Baca II (KW.T-I-49/XXVIII)
KW.T-I-49/XXVIII
Dolina II (KW.T-I-21/XXVIII)
KW.T-I-21/XXVIII
Dunajek (KWT I-183)
KWT I-183
Astra (KWT I-179)
KWT I-179
Buczyna z Budrysówki
20 Aug 1979
PKR.O-CVI-28284
Harnaś z Liptoków
12 Jun 1976
PKR.O-LXXVII-21133
Juhas II Gazda
03 Apr 1971
PKR.O-XLI-12356
Giewont (KW.T-I-42/XXVIII)
20 Jul 1967
KW.T-I-42/XXVIII
Dunaj (KW.T-I-47/XXVIII)
17 Jun 1964
KW.T-I-47/XXVIII

Baca I (KW.T-I-186/XXVIII)
KW.T-I-186/XXVIII
Olcza (KW.T-I-185/XXVIII)
KW.T-I-185/XXVIII
Huba (KW.T-I-15/XXVIII)
KW.T-I-15/XXVIII
Baca II (KW.T-I-49/XXVIII)
KW.T-I-49/XXVIII
Orla (KW.T-I-7/XVVIII)
KW.T-I-7/XVVIII
Dunaj Kamiencowego
KW.T-I-189/XXVIII
Dolina Kamiencowego
KW.T-I-190/XXVIII
Tatra (KW.T-I-31/XXVIII)
14 Jul 1969
KW.T-I-31/XXVIII
Dunaj (KW.T-I-47/XXVIII)
17 Jun 1964
KW.T-I-47/XXVIII

Baca I (KW.T-I-186/XXVIII)
KW.T-I-186/XXVIII
Olcza (KW.T-I-185/XXVIII)
KW.T-I-185/XXVIII
Bystra (KW.T-I-2/XXVIII)
15 Jun 1967
KW.T-I-2/XXVIII
Bujan II (KW.T-I-64/XXVIII)
KW.T-I-64/XXVIII
Dolina II (KW.T-I-21/XXVIII)
KW.T-I-21/XXVIII
Dunajek (KWT I-183)
KWT I-183
Astra (KWT I-179)
KWT I-179
Lesna (PKR.O-LVIII-16502)
02 Oct 1972
PKR.O-LVIII-16502 & KW.T-II-29/XXVIII
Bacuś (KW.T-I-45/XXVIII)
05 Jun 1969
KW.T-I-45/XXVIII
Dunaj (KW.T-I-47/XXVIII)
17 Jun 1964
KW.T-I-47/XXVIII

Baca I (KW.T-I-186/XXVIII)
KW.T-I-186/XXVIII
Olcza (KW.T-I-185/XXVIII)
KW.T-I-185/XXVIII
Orla (KW.T-I-7/XVVIII)
KW.T-I-7/XVVIII
Dunaj Kamiencowego
KW.T-I-189/XXVIII
Dolina Kamiencowego
KW.T-I-190/XXVIII
Harnaś z Liptoków
12 Jun 1976 PKR.O-LXXVII-21133
Gniewna (KW.T-II-13/XXVIII)
KW.T-II-13/XXVIII
Sosna (KW.T-I-127/XXVIII)
KW.T-I-127/XXVIII
Harnaś (KW.T-I-48/XXVIII)
15 Apr 1968
KW.T-I-48/XXVIII

Dunaj (KW.T-I-47/XXVIII)
17 Jun 1964
KW.T-I-47/XXVIII

Baca I (KW.T-I-186/XXVIII)
KW.T-I-186/XXVIII
Olcza (KW.T-I-185/XXVIII)
KW.T-I-185/XXVIII
Dolina (KW.T-I-5/XXVIII)
17 Jun 1964
KW.T-I-5/XXVIII
Wierśko (KW.T-I-185)
KW.T-I-185/XXVIII
Grapa (KW.T-I-188)
KW.T-I-188/XXVIII
Watra II (KW.T-I-14/XXVIII)
16 Jun 1968
KW.T-I-14/XXVIII
Baca II (KW.T-I-49/XXVIII)
KW.T-I-49/XXVIII
Orla (KW.T-I-7/XVVIII)
KW.T-I-7/XVVIII
Dunaj Kamiencowego
KW.T-I-189/XXVIII
Dolina Kamiencowego
KW.T-I-190/XXVIII
Bruzda (PKR.O-LXXXIV-22799)
15 Apr 1977
PKR.O-LXXXIV-22799
CIB Doran Gazda z Dzianisza
10 May 1975
PKR.O-LXXIII-20017 & KW.T-II-47/XXVIII

Mis-Bartek
05 Jun 1969
KW.T-I-44/XXVIII

Dunaj (KW.T-I-47/XXVIII)
17 Jun 1964
KW.T-I-47/XXVIII

Baca I (KW.T-I-186/XXVIII)
KW.T-I-186/XXVIII
Olcza (KW.T-I-185/XXVIII)
KW.T-I-185/XXVIII
Orla (KW.T-I-7/XVVIII)
KW.T-I-7/XVVIII
Dunaj Kamiencowego
KW.T-I-189/XXVIII
Dolina Kamiencowego
KW.T-I-190/XXVIII
Harnaś z Liptoków
12 Jun 1976 PKR.O-LXXVII-21133
Gniewna (KW.T-II-13/XXVIII)
KW.T-II-13/XXVIII
Dola z Gubałówki
17 May 1971
KW.T-I-278/XXVIII

Bary (KW.T-I-194/XXVIII)
KW.T-I-194/XXVIII
Mila (KW.T-I-25/XXVIII)
KW.T-I-25/XVIII
Siuta (Bela) (PKR.O-LXXVI-20796)
PKR.O-LXXVI-20796
Harnaś (KW.T-I-48/XXVIII)
15 Apr 1968
KW.T-I-48/XXVIII

Dunaj (KW.T-I-47/XXVIII)
17 Jun 1964
KW.T-I-47/XXVIII

Baca I (KW.T-I-186/XXVIII)
KW.T-I-186/XXVIII
Olcza (KW.T-I-185/XXVIII)
KW.T-I-185/XXVIII
Dolina (KW.T-I-5/XXVIII)
17 Jun 1964
KW.T-I-5/XXVIII
Wierśko (KW.T-I-185)
KW.T-I-185/XXVIII
Grapa (KW.T-I-188)
KW.T-I-188/XXVIII
Tatra (KW.T-II-58/XXVIII)
01 Mar 1973
KW.T-II-58/XXVIII
Tokaj (KW.T-I-177/XXVIII)
14 Jul 1971
KW.T-I-177/XXVIII
Dunaj (KW.T-I-47/XXVIII)
17 Jun 1964
KW.T-I-47/XXVIII

Baca I (KW.T-I-186/XXVIII)
KW.T-I-186/XXVIII
Olcza (KW.T-I-185/XXVIII)
KW.T-I-185/XXVIII
Hruba (KW.T-I-1/XXVIII)
14 May 1966
KW.T-I-1/XXVIII
Baca (KWT II-96)
KWT II-96
Koliba II (KW.T-I-270/XXVII)
23 Nov 1971
KW.T-I-270/XXVII
Dunaj (KW.T-I-47/XXVIII)
17 Jun 1964
KW.T-I-47/XXVIII

Baca I (KW.T-I-186/XXVIII)
KW.T-I-186/XXVIII
Olcza (KW.T-I-185/XXVIII)
KW.T-I-185/XXVIII
Bila II (KW.T-I-106/XXVIII)
06 Aug 1969
KW.T-I-106/XXVIII
Bućko (KW.T-I-52/XXVIII)
KW.T-I-52/XXVIII
Dworna z Liptoków
02 Oct 1980
PKR.O-CXXII-31844
Bartus (PKR.O-XCI-24443)
03 Apr 1978
PKR.O-XCI-24443

Harnaś z Liptoków
12 Jun 1976
PKR.O-LXXVII-21133
Juhas II Gazda
03 Apr 1971
PKR.O-XLI-12356
Giewont (KW.T-I-42/XXVIII)
20 Jul 1967
KW.T-I-42/XXVIII
Dunaj (KW.T-I-47/XXVIII)
17 Jun 1964
KW.T-I-47/XXVIII

Baca I (KW.T-I-186/XXVIII)
KW.T-I-186/XXVIII
Olcza (KW.T-I-185/XXVIII)
KW.T-I-185/XXVIII
Huba (KW.T-I-15/XXVIII)
KW.T-I-15/XXVIII
Baca II (KW.T-I-49/XXVIII)
KW.T-I-49/XXVIII
Orla (KW.T-I-7/XVVIII)
KW.T-I-7/XVVIII
Dunaj Kamiencowego
KW.T-I-189/XXVIII
Dolina Kamiencowego
KW.T-I-190/XXVIII
Tatra (KW.T-I-31/XXVIII)
14 Jul 1969
KW.T-I-31/XXVIII
Dunaj (KW.T-I-47/XXVIII)
17 Jun 1964
KW.T-I-47/XXVIII

Baca I (KW.T-I-186/XXVIII)
KW.T-I-186/XXVIII
Olcza (KW.T-I-185/XXVIII)
KW.T-I-185/XXVIII
Bystra (KW.T-I-2/XXVIII)
15 Jun 1967
KW.T-I-2/XXVIII
Bujan II (KW.T-I-64/XXVIII)
KW.T-I-64/XXVIII
Dolina II (KW.T-I-21/XXVIII)
KW.T-I-21/XXVIII
Dunajek (KWT I-183)
KWT I-183
Astra (KWT I-179)
KWT I-179
Lesna (PKR.O-LVIII-16502)
02 Oct 1972
PKR.O-LVIII-16502 & KW.T-II-29/XXVIII
Bacuś (KW.T-I-45/XXVIII)
05 Jun 1969
KW.T-I-45/XXVIII
Dunaj (KW.T-I-47/XXVIII)
17 Jun 1964
KW.T-I-47/XXVIII

Baca I (KW.T-I-186/XXVIII)
KW.T-I-186/XXVIII
Olcza (KW.T-I-185/XXVIII)
KW.T-I-185/XXVIII
Orla (KW.T-I-7/XVVIII)
KW.T-I-7/XVVIII
Dunaj Kamiencowego
KW.T-I-189/XXVIII
Dolina Kamiencowego
KW.T-I-190/XXVIII
Harnaś z Liptoków
12 Jun 1976 PKR.O-LXXVII-21133
Gniewna (KW.T-II-13/XXVIII)
KW.T-II-13/XXVIII
Sosna (KW.T-I-127/XXVIII)
KW.T-I-127/XXVIII
Harnaś (KW.T-I-48/XXVIII)
15 Apr 1968
KW.T-I-48/XXVIII

Dunaj (KW.T-I-47/XXVIII)
17 Jun 1964
KW.T-I-47/XXVIII

Baca I (KW.T-I-186/XXVIII)
KW.T-I-186/XXVIII
Olcza (KW.T-I-185/XXVIII)
KW.T-I-185/XXVIII
Dolina (KW.T-I-5/XXVIII)
17 Jun 1964
KW.T-I-5/XXVIII
Wierśko (KW.T-I-185)
KW.T-I-185/XXVIII
Grapa (KW.T-I-188)
KW.T-I-188/XXVIII
Watra II (KW.T-I-14/XXVIII)
16 Jun 1968
KW.T-I-14/XXVIII
Baca II (KW.T-I-49/XXVIII)
KW.T-I-49/XXVIII
Orla (KW.T-I-7/XVVIII)
KW.T-I-7/XVVIII
Dunaj Kamiencowego
KW.T-I-189/XXVIII
Dolina Kamiencowego
KW.T-I-190/XXVIII
Cebela (PKR.O-LXXX-15102)
28 Feb 1974
PKR.O-LXXX-15102

Baca (KW.T-II-5/XXVIII)
KW.T-II-5/XXVIII
Grulka (KW.T-I-202/XXVIII)
KW.T-I-202/XXVIII
Bystra (PKR.O-LXXXI-22160)
04 Aug 1977
PKR.O-LXXXI-22160
Wierśko (KW.T-II-21/XXVIII)
12 Mar 1972
KW.T-II-21/XXVIII

Bacuś (KW.T-I-195/XXVIII) (Barus)
KW.T-I-195/XXVIII
Bary (KW.T-I-194/XXVIII)
KW.T-I-194/XXVIII
Limba III (KW.T-I-18/XXVIII)
19 May 1968
KW.T-I-18/XXVIII
Dunaj Kamiencowego
KW.T-I-189/XXVIII
Dolina II (KW.T-I-21/XXVIII)
KW.T-I-21/XXVIII
Dunajek (KWT I-183)
KWT I-183
Astra (KWT I-179)
KWT I-179
Śnieżka (KW.T-I-28/XXVIII)
21 May 1969
KW.T-I-28/XXVIII
Dunaj (KW.T-I-47/XXVIII)
17 Jun 1964
KW.T-I-47/XXVIII

Baca I (KW.T-I-186/XXVIII)
KW.T-I-186/XXVIII
Olcza (KW.T-I-185/XXVIII)
KW.T-I-185/XXVIII
Limba I (KW.T-I-6/XXVIII)
KW.T-I-6/XXVIII
Limba (KW.T-III-3/XXVIII)
KW.T-III-3/XXVIII
PedigreePoint Scripts Copyright 2004-2013 Wild Systems. All Rights Reserved. Visit www.pedigreepoint.com Scripts customised by Kris Willison. Visit http://pedigrees.subali-klm.com There are no guarantees made as to the accuracy of the data published at this site. Use of web harvester robots or any other means of copying the contents of this page, in whole or in part, for any commercial purpose is expressly prohibited. Your IP address is: 3.94.202.172. This online database hosted by www.owczarek-podhalanski.eu. Copyright 2006 -2020