Owczarek Podhalanski Online Database
Pedigree of:
NOUCHKA Biale Wilcze Gniazdo
(F) 28 Mar 1989, LOSH-0625021,
CH.BE-LU;CIB WACPAN Slavia
11 Sep 1987
PKR.I-XXII-4233

CH.PL-CH ANTOĊEK Modre Gniazdo
11 Jul 1984
PKR.O-CXLVIII-45448
LITWOR Modre Gniazdo
26 Jan 1983 PKR.O-CXLVIII-37800
ZORZA z Modrego Gniazda
16 Jul 1981 PKR.O-CXXVIII-33046
ZYTNIA Slavia
09 Dec 1982
KW.T-IV-60/XXVIII
PO II BACA
KW.T-III-201/XXVIII
BRYNDZA (KW.T-III-221/XXVIII)
KW.T-III-221/XXVIII
KALINA z Podtatrze
19 Oct 1986
NHSB 1509419
CH.NL CZORT van Podchalanka
28 Jul 1982
NHSB 1232953

TATOSCH van Podchalanka
21 Apr 1976 NHSB 0897345
BACULA (NHSB 1150849)
29 Apr 1978 NHSB 1150849 imp.PL
CH.NL KAMOUCHKA Chata Tatrowa
11 Mar 1984
NHSB 1330320
BIELAS (NHSB 1290044) JW-NL'83,JWW
12 Aug 1982 NHSB 1290044 imp.PL
IASZA Chata Tatrowa
24 Jun 1980 NHSB 1137777
PedigreePoint Scripts Copyright 2004-2013 Wild Systems. All Rights Reserved. Visit www.pedigreepoint.com Scripts customised by Kris Willison. Visit http://pedigrees.subali-klm.com There are no guarantees made as to the accuracy of the data published at this site. Use of web harvester robots or any other means of copying the contents of this page, in whole or in part, for any commercial purpose is expressly prohibited. Your IP address is: 3.235.184.215. This online database hosted by www.owczarek-podhalanski.eu. Copyright 2006 -2021